Opstookprotocol voor het plaatsen van de PVC vloer:
Dit protocol geeft aan hoe u de afwerkvloer op het maximale toelaatbare restvochtpercentage krijgt (1,8% bij cementdekvloeren - 0,3% bij anhydriet). Voordat u de vloerverwarming opstart dient de afwerkvloer minimaal 28 dagen oud te zijn. De eerste stookdag stelt u de watertemperatuur in op 20 graden C., vervolgens moet de watertemperatuur met 5 graden C. per 24 uur verhoogd worden. Let er op dat de instroomtemperatuur van het water niet boven 45 graden C. uitkomt en bovenkant van de cementdekvloer niet warmer dan 28 graden C. wordt. De maximale temperatuur minstens 24 uur per centimeter vloerdikte aanhouden. Bij een afwerkvloer van 4cm, houdt u de maximale temperatuur dus 4 dagen aan.

Het afbouwen van de watertemperatuur dient eveneens met 5 graden per 24 uur te gebeuren tot een watertemperatuur van 20 graden C. De totale opstookprocedure neemt ca. 14 dagen in beslag. Gedurende dit proces is het van groot belang dat u de ruimte voortdurend goed ventileert om zodoende het vocht te laten ontsnappen.
Bovenstaande procedure dient altijd te worden opgevolgd, ongeacht het seizoen en mogelijk te worden herhaalt om de afwerkvloer op het maximaal toelaatbare restvochtpercentage te krijgen.

Procedure tijdens en na het plaatsen van de pvc vloer:

Tijdens het plaatsen van de vloer dient de afwerkvloer 15 - 18 graden te zijn (de temperatuur van het water is dan circa 20 graden). Deze temperatuur moet ook na het leggen minimaal 5 dagen worden aangehouden, waarna een start kan worden gemaakt met het langzaam opvoeren van de temperatuur met 1 à 2 graden C. per dag tot u de gewenste of maximaal toelaatbare instroomtemperatuur van het water van 45 graden C. heeft bereikt. Wanneer deze temperatuur hoger wordt, ontstaat kans op (onherstelbare) schade aan de pvc vloer!

Aan het begin van het stookseizoen de temperatuur zéér geleidelijk opvoeren en een het einde van het stookseizoen weer zéér geleidelijk afbouwen. Geen verschil in dag- en nachttemperatuur creëren om de pvc vloer zo stabiel mogelijk te houden, dit heeft ook nauwelijks effect op het energieverbruik. De relatieve luchtvochtigheid dient 50-65% te zijn, controleer dit regelmatig met een hygrometer. Tijdens het stookseizoen is het gebruik van een luchtbevochtiger bijzonder aan te bevelen, hiermee houdt u de luchtvochtigheid op peil en voorkomt u extreme werking van uw pvc vloer.