Het opstookprotocol hout bij natte, conventionele, vloerverwarming.

Het opstookprotocol is het voor de eerste keer in bedrijf zetten van de vloerverwarming. De zandcement-, beton- of anhydrietvloer kan zo wennen aan de vloerverwarming. 

Om een aantal redenen is het opstookprotocol belangrijk:

* Eventuele gebreken in het watersysteem kunnen aan het licht komen
* Bouwvocht verdwijnt uit de ondervloer
* Het wordt duidelijk of de bouwvloer op de juiste wijze is aangebracht
* Visuele controle op scheurvorming door krimp en controle van een vaste samenstelling van het cement/anhydriet zijn daarbij belangrijk
* Controle van de temperatuur die de bovenkant van de zandcementvloer bereikt. Deze mag niet hoger zijn dan 28 graden °C. 

Stapsgewijs verwarmen voor een goed en langdurig eindresultaat

Na natuurlijke droging van het cement/anhydriet, dit duurt afhankelijk van de omstandigheden 4-6 weken, kan gestart worden met het opstoken.

1. Verhoog de watertemperatuur met stappen van 5°C per dag, van 20°C tot 40°C. 
2. Na 5 dagen is de watertemperatuur 40°. Verlaag nu de watertemperatuur is stappen van 5°C per dag terug naar 20°C. 
3. Houdt vijf dagen pauze 
* Herhaal stap 1 en 2 
• Check hierna het vochtgehalte van de zand/cement strijklaag. Deze mag maximaal 1,8% bedragen. Voor anhydriet is dit 0,3%.

Let op!. Volgen van het opstookprotocol neemt 23 dagen in beslag. Dit betekent dat een normale bouwvloer ca 7-10 weken nodig heeft om voldoende te drogen voordat het parket gelegd kan worden.

Neem het opstookprotocol serieus. Dit is essentieel voor een goed eindresultaat.

Voor en tijdens het aanbrengen van de parketvloer:

• De houten delen moeten volgens verwerkingsvoorschriften van de leverancier acclimatiseren, onder de gebruikelijke omstandigheden van de ruimte waar de vloer komt te liggen. Tijdens deze periode moet de temperatuur niet lager zijn dan 15°. De relatieve luchtvochtigheid moet tussen de 50% en 65% liggen.

• Tijdens het aanbrengen van het parket dient de temperatuur van de werkvloer minimaal 15°C zijn. Dit moet ook tijdens het aanbrengen van eventuele voorstrijk of egaline.

Na het aanbrengen van de parketvloer

Na het aanbrengen van de parketvloer adviseren wij altijd 1 dag te wachten met het opstartprotocol

• Verhoog de watertemperatuur met stappen van 5°C tot de maximale watertemperatuur van 35-40°C, waarbij de temperatuur van de dekvloer nooit hoger mag zijn dan 28°. Pas indien nodig de aanvoertemperatuur naar beneden aan.

• Pas geen nachtverlaging toe. Wij adviseren geen dag- en nacht temperatuur te gebruiken want hout houdt niet van snelle temperatuurwisselingen. Wist je trouwens dat dit ook minder energie verbruikt. Wanneer een constante temperatuur wordt aangehouden hoeft de vloerverwarming minder hard te werken. Daartegenover zal de vloerverwarming bij een lage nacht-temperatuur heel veel energie moeten gebruiken om in de ochtend de woonruimte op een aangename temperatuur te krijgen.

Let op(!)

Om condensvorming te voorkomen is het belangrijk dat de eigenaar van het pand een aantal dagen voordat de vloer gelegd gaat worden de vloerverwarming alvast aan zet.

Bron: vloerverwarmingenparket.nl